Kaj je odprto inoviranje?

Večina SMP pozna tradicionalen “zaprt” model inoviranja, kjer podjetje samo skrbi za razvoj lastnih zamisli za inovativne izdelke ali procese. Da bi povečali svojo konkurenčnost, naj bi se podjetja odprla novim zamislim, znanju in izkušnjam od zunaj, tako na lokalnem, nacionalnem, ali internacionalnem nivoju.
Henry Chesbrough razlikuje dva procesa odprtega inoviranja: »navznoter« in »navzven«.
Proces »navznoter« temelji na predpostavki, da se ne morejo vse pametne zamisli razviti zgolj znotraj podjetja, zatorej naj bi podjetja sodelovala z zunanjimi partnerji kot so raziskovalni centri, univerze, uporabniki, dobavitelji, ali celo konkurenca.
Po drugi strani pa proces »navzven« omogoča podjetjem, da svoje lastne inovativne tehnologije in procese prodajo zunanjim partnerjem (npr. preko licenc). To lahko pomeni dodaten vir sredstev, ki pridejo iz naslova neizkoriščenih tehnologij.

Prikaži vse partnerje